Roundup® Przedżniwnie-Rzepak


Ważne: W ostatnim czasie w Polsce w etykietach produktów zawierajacych glifosat uwzględnione zostały zapisy i ograniczenia w stosowaniu substancji czynnej glifosat wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz. UE L 208 str. 1 z 2.8.2016).

Jeżeli chodzi o przedżniwne stosowanie to zmiany te dotyczą warunków jakie muszą być spełnione, aby można było użyć glifosatu. Mamy dwa takie przypadki: zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór oraz dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.

Pozostałe warunki dotyczące terminu i warunków agrotechnicznych przeprowadzenia zabiegu pozostają bez zmian. Również ogólne korzyści związane z tego typu zabiegiem jak zwalczenie chwastów lub umożliwienie zbioru nierównomiernie dojrzewającej plantacji są oczywiste.

Roundup Flex 480 jest polecany do zastosowań przedżniwnych w uprawach rzepaku. Zalecana dawka preparatu to 2 do 3 litrów na hektar w 250 do 300 litrach wody. Wyższą dawkę stosuje się w wypadku silnie zachwaszczonej lub wylegniętej uprawy. W trakcie występowania wysokich temperatur zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem. Zastosowanie preparatu pozwala w warunkach zachwaszczenia lub nierównomiernego dojrzewania plantacji znacznie przyspieszyć żniwa, zaplanować je i skrócić czas ich trwania, a wyniku tego zmniejszyć nakłady.


Zapraszamy do obejrzenia filmu. Przedstawiamy w nim korzyści ze stosowania Roundup Flex 480 oraz wyjaśniamy jak skutecznie zaplanować swoje żniwa!

https://www.youtube.com/watch?v=Ow_fWg4lSHo