Roundup® Przedżniwnie-Pszenica


żne: W ostatnim czasie w Polsce w etykietach produktów zawierajacych glifosat uwzględnione zostały zapisy i ograniczenia w stosowaniu substancji czynnej glifosat wynikające z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1313 z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej glifosat (Dz. UE L 208 str. 1 z 2.8.2016).

Jeżeli chodzi o przedżniwne stosowanie to zmiany te dotyczą warunków jakie muszą być spełnione, aby można było użyć glifosatu. Mamy dwa takie przypadki: zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór oraz dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości do zbioru.

Pozostałe warunki dotyczące terminu i warunków agrotechnicznych przeprowadzenia zabiegu pozostają bez zmian. Również ogólne korzyści związane z tego typu zabiegiem jak zwalczenie chwastów lub umożliwienie zbioru nierównomiernie dojrzewającej plantacji są oczywiste.

W wypadku zastosowania Roundup Flex 480 w uprawie pszenicy w warunkach wystąpienia chwastów lub nierównomiernego dojrzewania wystarczy od 1 do 3 litrów preparatu na hektar, którą to dawkę rozcieńcza się w 150 do 250 litrach wody. Zwykle zabieg wykonuje się do 7 dni przed planowanym terminem zbioru. Dodatkowo pozwala to zmniejszyć wilgotność ziaren aż o 2 do 3%. Tak przygotowana plantacja szybciej dosycha pod deszczu czy porannej rosie, a żniwa są znacznie łatwiejsze i tańsze.

Niniejsza witryna korzysta z własnych plików cookie oraz plików cookie innych firm w celu gromadzenia informacji na twoim komputerze. Żeby dowiedzieć się, jakie pliki cookie są wykorzystywane przez niniejszą witrynę, wejdź tu. Niektóre z wykorzystywanych plików cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny, inne pomagają dostosowywać ją do wymogów użytkownika lub mogą służyć celom reklamowym (targetujące/reklamowe pliki cookie). Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie, na zasadach określonych w naszej polityce cookie. Jeżeli nie chcesz żebyśmy stosowali pliki cookies, możesz się temu sprzeciwić w sposób określony w polityce cookie.

Zamknij