Roundup® Max 2


Opis działania

Roundup® Max 2 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, do stosowania nalistnego.

Zastosowanie:

Roundup® Max 2 przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych jednorocznych oraz wieloletnich:

 • przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, lnu oleistego,
 • na ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na terenach przeznaczonych pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych, na polach przygotowywanych do siewu/sadzenia roślin przemysłowych,
 • po siewie/sadzeniu, ale przed wschodami pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, ziemniaka, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego, buraka cukrowego, brukwi, rzepy, cebuli, pora, szparagów,
 • w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy,
 • w uprawach leśnych,
 • na nieużytkach: ugorach i odłogach,
 • w rowach melioracyjnych do zwalczania chwastów i zbędnej roślinności,
 • do rekultywacji użytków zielonych (łąki, pastwiska),
 • do desykacji pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego.

Korzyści

 • łatwo rozpuszcza się w wodzie,
 • szybkie pobieranie i przemieszczanie w roślinie,
 • minimalny okres od zabiegu do deszczu – 1 godzina,
 • 680 g glifosatu w 1 kg produktu.

Roundup Max® 2 stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych. 

Chwasty wrażliwe
dawka 1,5kg/ha dawka 2,0kg/ha dawka 2,5kg/ha dawka 3,0kg/ha
gwiazdnica pospolita, kostrzewa łąkowa, przetaczniki, rogownica pospolita, rumianki, rumiany, siewki szczawiu, tymotka łąkowa, wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa babki, kłosówka miękka, kłosówka wełnista, kupkówka pospolita, mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica rozłogowa, perz właściwy, stokłosa miękka, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, życica trwała jaskier rozłogowy, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, miecz polny, orlica pospolita, ostrożeń lancetowaty, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, sit rozpierzchły, stokrotka polna, szczaw zwyczajny, śmiałek darniowy, turzyce, szczaw polny rdest ptasi, koniczyna biała, kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, sit członowaty, sit siny, sit sztywny, starzec jakubek, szelęźnik mniejszy, trzęślica modra

Stosowanie opryskiwaczy plecakowych

Podczas opryskiwania powierzchni 1 m szerokości z prędkością chodu 1 m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma wydajność 200 l/cieczy użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2.

Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.

Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste, wydajność cieczy użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub 10 l/1000 m2. W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.

UWAGA: Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy.

Uprawa Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania [kg/ha] Zalecana ilość wody [l/ha]
przed zbiorem roślin uprawnych - zwalczanie chwastów wieloletnich 2,0 - 3,0 100 - 300
przed zbiorem roślin uprawnych - zwalczanie chwastów jednorocznych 0,5 - 0,75 100 - 250
desykacja - zboża 0,5 - 0,75 100 - 250
desykacja - rzepak 1,5 - 2,0 100 - 300
ścierniska, przed siewem/ sadzeniem roślin 0,75 - 2,5 100 - 250
zakładanie sadu 2,0 - 2,5 100 - 250
po siewie/ sadzeniu roślin, ale przed wschodami roślin uprawnych 0,75 100 - 250
szparagi 0,75 - 2,5 100 - 250
przygotowanie pola do siewu/ sadzenia roślin przemysłowych 0,75 - 2,5 100 - 250
ugory 0,75 - 2,0 150 - 250
odłogi wieloletnie 1,5 - 3,0 150 - 300
jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa 2,5 200 - 300
użytki zielone - rekultywacja 1,5 - 3,0 200 - 300
uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków 1,5 - 3,0 200 - 300
rowy melioracyjne 2,5 - 3,0 200 - 300
tereny nieużytkowane rolniczo 1,5 - 2,5 200 - 300


STOSOWANIE PRZED ZBIOREM

Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.

Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.

STOSOWANIE PO ZBIORZE

Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka. Pozostawić pole/ściernisko przez minimum 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich uprawki lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu. Przy zwalczaniu chwastów jednorocznych uprawki można rozpocząć 2 dni po zabiegu.

PO SIEWIE/SADZENIU

Zabieg należy wykonać najlepiej 3 dni przed przewidywanymi wschodami.

UWAGI

 • Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
 • Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy rozwoju.
 • Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
 • Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
 • Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 2,5 bar.
 • Okres przydatności do użycia 5 lat.
 • Zawartość substancji czynnej: glifosat w postaci soli amonowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 680 g w 1 kg środka (68%).

MosantoRoundup® Max 2 jest dostępny w sprzedaży w formie granul rozpuszczalnych w wodzie w opakowaniach:

 • 1 kg
 • 10kg

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich, jako surowce wtórne.

Opakowania Roundupu® Max 2 nie mogą być traktowane jako odpady komunalne i podlegają kaucji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 roku, w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz. U. 04.2002.2078) uprzejmie informujemy, że kaucja na poszczególne środki ochrony roślin firmy Monsanto Polska Sp. z o. o. kształtuje się następująco:

 • Roundup® Max 2 a' 1 kg- 1 zł/opak.

Monsanto
Technologia TranSorb®2

Wysoce wydajny system przenoszenia, zapewniający jeszcze większą skuteczność i bardziej stabilne działanie glifosatu w różnych warunkach.

Potwierdzone działanie na wiele gatunków chwastów.


QUICK BURN DOWN effect

Efekt działania preparatu widoczny w krótkim czasie po zastosowaniu.

Mosanto

Etykieta

Mając na uwadze skuteczne działanie preparatu oraz bezpieczeństwo przy stosowaniu środka jego użytkownika i środowiska, prosimy o zapoznanie się z informacjami na etykiecie opakowania.

Do pobrania:

Niniejsza witryna korzysta z własnych plików cookie oraz plików cookie innych firm w celu gromadzenia informacji na twoim komputerze. Żeby dowiedzieć się, jakie pliki cookie są wykorzystywane przez niniejszą witrynę, wejdź tu. Niektóre z wykorzystywanych plików cookie są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny, inne pomagają dostosowywać ją do wymogów użytkownika lub mogą służyć celom reklamowym (targetujące/reklamowe pliki cookie). Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookie, na zasadach określonych w naszej polityce cookie. Jeżeli nie chcesz żebyśmy stosowali pliki cookies, możesz się temu sprzeciwić w sposób określony w polityce cookie.

Zamknij