Roundup® - Kukurydza


W ostatnich dziesięcioleciach znaczenie kukurydzy znacznie wzrosło w Europie. Oprócz tradycyjnego wykorzystania ziarna, który odbywa się w cieplejszym klimacie krajów południowych Europy, wykorzystanie kiszonki na północy Europy było głównym czynnikiem zwiększającym powierzchnię, np. w ciągu ostatnich dziesięciu lat powierzchnia areału kukurydzy wzrosła w Niemczech do 2,5 miliona ha a w Polsce do ok.1 miliona ha.

W Niemczech zdecydowana dominacja w kiszonce stanowi około 80% całkowitej powierzchni gruntów. Oprócz tradycyjnego stosowania jako pasza, jest on głównie używany jako surowiec do produkcji biogazu, a tym samym do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Szczególnie w tym przypadku kluczowe znaczenie ma ekonomiczna produkcja kiszonki.

W regionach, w których kukurydza ma długą historię, np. produkcja ziarna w Europie Południowej, aby osiągnąć rozsądną wydajność - pełne spektrum chwastów, szkodników i chorób musi być kompleksowo kontrolowane. W przeciwieństwie do tego w północnych częściach Europy, gdzie dominuje produkcja kiszonki, to zwalczanie chwastów jest nadal głównym zadaniem, które musi być dobrze zarządzane i opłacalne (ale choroby takie jak Helminthosporium turcigum [HT] rozprzestrzeniają się także i w tych regionach i przypuszczalnie będą odgrywać istotną rolę w niedalekiej przyszłości).

Uprawa pasowa – unikalny system w ramach uprawy uproszczonej

Uprawa pasowa – unikalny system w ramach uprawy uproszczonej

Wielkość plonu kukurydzy jest determinowana we wczesnych fazach rozwojowych kukurydzy:
1 liść - 7-12 dzień po siewie - pojawienie się wtórnego systemy korzeniowego
3 liść - 16-22 dni po siewie – w pełni rusza proces fotosyntezy
6 liść – 33-38 dni po siewie - początek tworzenia się wszystkich liści właściwych

Czysty start kukurydzy i rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia maksymalny plon. Chwasty od wschodów kukurydzy stanowią dla niej silną konkurencję. Na skutek presji chwastów kukurydza wydłuża się nadmiernie i nie wytwarza prawidłowego systemu korzeniowego. Wynik - 10-15% mniejszy system korzeniowy kukurydzy. W fazie 5-6 liści nie jest już możliwe skompensowanie utraty potencjalnego plonu. W efekcie kukurydza wytwarza mniejsze kolby i jest bardziej podatna na wyleganie korzeniowe. Zatem ochrona przed chwastami w pierwszych 40 dniach po siewie decyduje o wielkości plonu!

Poprawnie odchwaszczona plantacja kukurydzy we wczesnej fazie

Plantacja kukurydzy wolna od chwastów od wczesnych faz rozwoju.

Pojedynczy zabieg kombinacji herbicydu doglebowego i nalistnego pozostaje podstawą większości zaleceń. Zabieg przedwschodowy jest teraz często zastępowany zabiegiem w okeresie wczesno-powschodowym, ponieważ tylko ten ostatni spełnia ogólny cel zintegrowanej ochrony roślin, który pozwala uniknąć zapobiegawczego stosowania środków chemicznych. Często zdarza się jednak, że podejście z dwoma aplikacjami byłoby lepsze pod względem skuteczności, a nawet bardziej opłacalne. Szczególnie, jeśli chwasty są w stadium zaawansowanego wzrostu (z powodu późniejszego siewu) lub są trudne do kontrolowania w ogóle, zaleca się stosowanie preparatu Roundup w okresie przedsiewnym lub przedwschodowym. W rzeczywistości umożliwia to również optymalizację dawek preparatów selektywnych stosowanych powschodowo.

Zalety stosowania Roundup’u:
• Niezawodna kontrola trudnych do zwalczania chwastów i chwastów w zaawansowanym stadium wzrostu
• Elastyczny czas: przedsiewnie lub przedwschodowo
Przedwschodowe zastosowanie jest lepsze w przypadku, gdy przygotowanie i siew powoduje znaczne przemieszczenie gleby. Zastosowanie przed wschodowo może być korzystniejsze w warunkach uproszczonej technologii uprawy.
• Krótkie odstępy między aplikacją a uprawą mechaniczną pozwalają na bezproblemową integrację Roundupu w wielu systemach uprawy
• Kompatybilność z herbicydami selektywnymi, np. s-metolachlor, pendimetalina, dimetenamid-p i petoksamid
• Opcjonalne oszczędności w programie powschodowego zwalczania chwastów
• Wprowadzenie dodatkowej substancji aktywnej w celu zapobiegania uodparniainu się chwastów

Dawki:
• przedsiewnie Roundup Flex 2,25 l/ha
• przedwschodowo Roundup Flex 1,5-2,25 l/ha; Roundup 360 Plus 1,25-2,5 L/ha


Uprawa pasowa kukurydzy - poplon w kilka dni po oprysku Roundup’em
Uprawa pasowa kukurydzy - poplon w kilka dni po oprysku Roundup’em

Uprawa pasowa na polu doświadczalnym. Efekt działania Roundup’u zastosowanego przedwschodowo. Po lwej stronie bez zabiegu
Uprawa pasowa na polu doświadczalnym. Efekt działania Roundup’u zastosowanego przedwschodowo. Po lewej stronie bez zabiegu

Brak przedsiewnego zastosowania Roundup’u doprowadził do masowego zachwaszczenia chwastami w zaawanowanym stadium rozwoju
Brak przedsiewnego zastosowania Roundup’u doprowadził do masowego zachwaszczenia chwastami w zaawanowanym stadium rozwoju. Na zdjęciu widać efekt działania wysokich dawek herbicydów selektywnych

Na pierwszym planie widać efekt przedwschodowego zastosowanie Roundupu. W tle poletko kontrolne. Głównym chwastem była stokłosa
Na pierwszym planie widać efekt przedwschodowego zastosowanie Roundupu. W tle poletko kontrolne. Głównym chwastem była stokłosa

Słaba skuteczność zwalczania komosy białej
Słaba skuteczność zwalczania komosy białej

Pole sąsiednie z doskonałą kontrolą chwastów, między innymi dzięki przedwschodowo zastosowanemu herbicydowi Roundup
Pole sąsiednie z doskonałą kontrolą chwastów, między innymi dzięki przedwschodowo zastosowanemu herbicydowi Roundup

Na części pola gdzie nie stosowano herbicydów widać ogromną presję chwastów, pojawiających się nawet w późniejszym okresie rozwoju kukurydzy
Na części pola gdzie nie stosowano herbicydów widać ogromną presję chwastów, pojawiających się nawet w późniejszym okresie rozwoju kukurydzy