Roundup® - Burak cukrowy


Ogólne informacje na temat uprawy buraków cukrowych

Buraki cukrowe są powszechnie uprawiane na glebach żyznych w płodozmianie ze zbożami ozimymi, zwłaszcza po pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Dość często z poplonem takim jak gorczyca biała czy rzodkiew oleista sianym jesienią roku poprzedniego, zwłaszcza po jęczmieniau ozimym. Poplon ten nie tylko służy do ochrony gleby, ale jest pomaga w kontroli nicieni (mątwik burakowy Heterodera schachtii)), które mogą powodować poważne uszkodzenia buraka cukrowego. Istnieją odmiany gorczycy i rzodkwi oleistej wychodowane specjalne w celu stymulowania rozwoju cyst matwika, który nie znajdując żywiciela w postaci roślin buraka, ginie i tym samym zmniejsza się jego populacja.

Wpływ przedplonu na zwalczanie chwastów?

W takim zmianowaniu buraków cukrowych można oczekiwać na wiosnę cwięcej gatunków chwastów takich jak komosa biała, szarłat szorstki  w porównaniu do tradycyjnej uprawy. Ponadto, należy liczyć się z występowaniem gatunków pospolitych dla zbóż ozimych, takich jak fiołek polny, gwiazdnica pospolita i przytulia czepna. Gatunki te mają szczególne znaczenie, gdyż gdy przetrwają zimę muszą być zwalczane w zaawansowanym stadium rozwoju, np. fiołek polny. Dodatkowo, musimy zadbać o same rośliny poplonu, które przetrwały zimę, w tym szczególnie stare rośliny rzodkwi oleistej są bardzo trudne do zwalczania wiosną przed siewem buraków cukrowych. I wreszcie często spotykamy dobrze znane gatunki wieloletnie, takie jak perz czy ostrożeń polny.

Jak wiele innych upraw burak cukrowy jest dość wrażliwy na konkurencję chwastów podczas początkowego rozwoju do fazy 8 liści. Ale nawet po tym etapie wzrostu, ciężka konkurencja może grozić ze strony chwastów takich  jak komosa biała, szarłat szorstki, ostrożeń polny czy perz.

Ponadto, buraki cukrowe są wrażliwe na fitotoksyczne działanie  herbicydów. Dlatego też, dostępne selektywne herbicydy, muszą być stosowane w odpowiedniej dawce, aby nie powodować uszkodzeń plantacji. Większość produktów dostępnych ma zatem wyraźne ograniczenia w kontrolowaniu chwastów w zaawansowanym stadium rozwoju. W praktyce, ogólną rekomendacją dla tych produktów jest stosowanie ich w fazie między rozwojem liścieni a fazą 2 liści chwastów.

To sprawia, że  stosując Roundup przed siewewm lub przed wschodami buraków, niszczymy wszystkie chwasty, które pojawiły się do tej pory, zwłaszcza te starsze, lepiej ukorzenione i tym samym zmniejszamy ryzyko związane ze stosowaniem herbicydów powschodowych. To staje się jeszcze ważniejsze w warunkach prowadzenia jakiejś formy uprawy uproszczonej, ponieważ w takich warunkach mechaniczne zwalczanie chwastów jest ograniczone.

Stosowanie Roundupu przynosi następujące korzyści:

• Niezawodne zwalczanie chwastów w zaawansowanym stadium rozwoju, w tym ocalałych po zimie roślin poplonu
• Bardziej skuteczne działanie herbicydów powschodowych, w tym potencjalne oszczędności wynikające ze stosowania optymalnych dawek
• Doskonałe dopasowanie do różnych systemów uprawy gleby, szczególnie dzięki krótkim okresom od zastosowania Roundup’u do uprawy mechanicznej
• Możliwość korzystania z systemu uprawy konserwującej bez stosowania głębokiej orki. Możliwe są nawet bardziej ekstremalne zmiany, takie jak uprawa pasowa z użyciem Roundup’u.


Piękny widok roślin buraka uprawianego w warunkach uprawy uproszczonej – po poplonie rzodkwi oleistej

Piękny widok roślin buraka uprawianego w warunkach uprawy uproszczonej – po poplonie rzodkwi oleistej.

Plantacja buraka w uproszczonej uprawie

Plantacja buraka w uproszczonej uprawie

Plantacja buraka cukrowego gdzie poplonem było żyto. Roundup został zastosowany przed siewem. Słoma nadal pokrywa glebę chroniąc ją przed wysuszeniem i erozją

Plantacja buraka cukrowego gdzie poplonem było żyto. Roundup został zastosowany przed siewem. Słoma nadal pokrywa glebę chroniąc ją przed wysuszeniem i erozją.

Kolejny widok tej planatcji

Kolejny widok tej planatcji

Głównym chwastem jest tu rumianek. Po lewej stronie bez oprysku, po prawej stronie Roundup przed wschodowo. Rośliny buraka są nadal bardzo małe

Głównym chwastem jest tu rumianek. Po lewej stronie bez oprysku, po prawej stronie Roundup przed wschodowo. Rośliny buraka są nadal bardzo małe.

Uprawa pasowa z poplonem gorczycy białej. Roundup był zastosowany przed siewem

Uprawa pasowa z poplonem gorczycy białej. Roundup był zastosowany przed siewem.

Uprawa pasowa

Uprawa pasowa

Doświadczenia z uprawą pasową buraka cukrowego. Na niektórych poletkach można zaobserwować  stan plantacji przy słabym zwalczaniu poplonu (żyto ozime)

Doświadczenia z uprawą pasową buraka cukrowego. Na niektórych poletkach można zaobserwować  stan plantacji przy słabym zwalczaniu poplonu (żyto ozime).

W tej części chciałbym zwrócić uwagę na szczególne zalecenia, które były dość często dyskutowane przy przedwschodowym użyciu Roundupu w uprawie buraka cukrowego

P: Czy powinienem stosować Roundup przed czy raczej po uprawie mechanicznej gleby?
O: Stosowanie Roundup powinno być przeprowadzone przed zaplanowaną uprawą mechaniczną w celu zapewnienia pełnego dostępu do chwastów i czystej powierzchni liścii w momencie stosowania. Szybkie pobieranie i translokacja Roundup’u pozwala na dość krótki okres oczekiwania od aplikacji do momentu uprawy - w przypadku trudnych do zwalczania chwastów i trudnych warunkach 5 dni, w sprzyjających warunkach, zwalczając chwasty jednoroczne 2 dni (Roundup Flex 480 – 24 godziny).

P: Czy można połączyć nawozy płynne takie jak RSM ze stosowaniem Roundup’u?
O: Można, jednak mieszanina zbiornikowa z płynnym nawozem w większości przypadków ogranicza skuteczność zwalczania chwastów . Dlatego też nie jest to zalecane, szczególnie, gdy głównym celem są trudne do zwalczania chwasty takie jak dorosłe rośliny fiołka polnego.

P: Kiedy należy zastosować gnojówkę/gnojowicę przed lub po zastosowaniu Roundup’u?
O: Gnojówka/gnojowica powinny być zawsze rozlewane kilka dni po zastosowaniu Roundup’u. Szybkie pobieranie i translokacja Roundup’u pozwala na dość krótki okres oczekiwania od aplikacji do momentu uprawy - w przypadku trudnych do zwalczania chwastów i trudnych warunkach 5 dni, w sprzyjających warunkach, zwalczając chwasty jednoroczne 2 dni (Roundup Flex 480 – 24 godziny).

P: Kiedy wapno może być rozsiewane przed lub po zastosowaniu Roundup’u?
O: Wapno należy stosować podobnie jak nawóz organiczny.Proszę odnieść się do powyższej odpowiedzi.

P: Jesienią ubiegłego roku posadziłem rzodkiew oleistą jako poplon. Sporo rośliny przetrwało zimę. W jakim okresie należy zastosować Roundup i w jakiej dawce?
O: Przetrwałe po zimie rośliny rzodkwi oleistej są trudne do zwalczenia, a zatem należy zastosować pełną dawkę Roundup Flex 480  - 3 l/ha. Nie należy go stosować zanim rośliny nie rozwiną wystarczającej powierzchni liści. Najwcześniejszym etapem byłyby 2 w pełni rozwinięte liście, ale im więcej tym lepiej. Proszę pamiętać, szybka absorpcja i translokacja Roundup to tylko kilka dni czekania do uprawy mechanicznej. W celu uzyskania maksymalnej skuteczności Roundup’u nie powino się go mieszać z płynnym nawozem ani dodawać dodatkowych adiuwantów.

P: Czy można bezpiecznie stosować Roundup po siewie, ale przed wschodami roślin buraka?
O: Przedwschodowe stosowanie Roundup 360 Plus jest zarejestrowane i bezpieczne po siewie do 3 dni przed wschodami roślin buraka cukrowego. Zakłada się, że wszystkie nasiona są pokryte ziemią, jak to powinno być po prawidłowym siewie.  Po wschodach buraka gdy zastosowany zostanie Roundup możemy się spodziewać uszkodzeń plantacji .

P: Stosuję system uprawy uproszczonej. Czy powinienem stosować Roundup przed czy po siewie?
O: Nie ma ogólnej zasady w tym względzie. Optymalny moment zależy od dokładnej konfiguracji systemu uprawy. W większości przypadków bardziej skuteczne zwalczanie będzie przy przedsiewnym stosowaniu. Ale jeśli podczas siewu w niewielkim stopniu ruszamy glebę (siew talerzowy) to w takim przypadku lepiej byłoby stosować Roundup po siewie do 3 dni przed wschodami buraków cukrowych.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub infolinią.

Typowe chwasty:

Fiołek polny

Fiołek polny

Gwiazdnica pospolita

Gwiazdnica pospolita

Ostrożeń polny

Ostrożeń polny

Ostrożeń polny po zastosowaniu Roundup’u

Ostrożeń polny po zastosowaniu Roundup’u

Jasnota purpurowa

Jasnota purpurowa

Rumianek pospolity

Rumianek pospolity

Rdest powojowy

Rdest powojowy

Rdest ptasi

Rdest ptasi

Rdest plamisty

Rdest plamisty

Młoda roślina buraka cukrowego

Młoda roślina buraka cukrowego

Młode rośliny buraka cukrowego w uprawie uproszczonej

Młode rośliny buraka cukrowego w uprawie uproszczonej

Typowe uszkodzenia spowodowane przez herbicydy sulfonylomocznikowe

Typowe uszkodzenia spowodowane przez herbicydy sulfonylomocznikowe. Stosowane w zbożach herbicydy, których pozostałości w glebie mogą powodować uszkodzenia buraka uprawianego w kolejnym roku na tym samym polu.