Roundup®TransEnergy 450 SL


Opis działania

Roundup®TransEnergy 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaka, cebuli, marchwi, pietruszki, pora (z siewu) oraz terenach niużytkowanych rolniczo, ugorach oraz do desykacji zbóz i rzepaku ozimego.

Działanie na chwasty

Roundup®TransEnergy 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinnie io dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi, itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamierania. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie środka.

Korzyści

 • 25 % więcej glifosatu w litrze na hektar
 • 100 % więcej glifosatu w korzeniach chwastów
 • 2 razy szybsze wnikanie glifosatów w roślinie
 • Wysoka skuteczność niezależnie od twardości wody.

Zastosowanie Roundupu®TransEnergy 450 SL

Zalecane w etykiecie dawki dotyczące zwalczania perzu. Jeżeli na polu przeważają inne chwasty dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

MonsantoZastosowanie przedżniwne

Kiedy przeprowadzać zabiegi przedżniwne w zbożach?

 • preparat zastosuj w fazie dojrzałości woskowej ziarna,
 • przy przeciętnej pogodzie zabieg przypada na 10-14 dni przed zbiorem, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%.
MonsantoKiedy poprawnie przeprowadzić zabieg przedżniwny w rzepaku?

 • łuszczyny i cały łan od góry powinny mieć kolor zółtozielony,
 • wybierz z reprezentowanej części pola łuszczyny ze środka głównych pędów. 2/3 nasion w ponad 60% łuszczyny powinno być zbrązowiałe,
 • przy przeciętnej pogodzie zabieg przypada na 10-14 dni przed zbiorem, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.

Zastosowanie na ściernisko

Perz na ściernisku? Nie ma perzu, ale są samosiewy i chwasty jednoroczne?
Rozwiązaniem nie muszą być drogie, czasochłonne oraz niezbyt skuteczne zabiegi mechaniczne, zwłaszcza przy niekorzystnej pogodzie utrudniającej ich wykonanie.
Zbierz słomę jak najszybciej po żniwach i nie przeprowadzaj żadnych zabiegów mechanicznych.
Poczekaj na odrośnięcie perzu do wysokości 10-25cm i do czasu wytworzenia 3-4 w pełni rozwiniętych liści. Poczekaj na wschody samosiewów i chwastów jednorocznych i osiągnięcie przez nie wysokości co najmniej 10cm oraz do czasu wytworzenia 3-4 liści.
Nie odpuść do zbyt silnego rozrostu chwastów - powyżej 40cm (wymagałoby to wyższej dawki).
Zalecana dawka na hektar:
3-5 litra

2,0 litra - w przypadku samosiewów zbóż
2,4 litra - w przypadku samosiewów rzepaku*

*na podstawie wewnętrznych badań Monsanto

Nie dodawaj siarczanu amonu ani żadnych wspomagaczy

Wydatek opryskiwacza: do 200-300 litrów wody na hektar.
Temperatura podczas zabiegu: umiarkowana. Wilgotność względna: średnia do wysokiej.

Ściernisko bez chwastów to więcej składników pokarmowych dla uprawy następczej.
Ściernisko bez chwastów to mniej nasion zachwaszczających uprawę następczą.
Ściernisko bez chwastów to więcej wody w glebie i łatwiejsza uprawa pod roślinę następczą.

Roundup® TransEnergy 450SL stosujesz - mniej tankujesz.Dawki

 • POLA UPRAWNE
  • wiosną po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów
   Zalecana dawka: 1-2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l.
  • wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym siewnikiem (np. Klein) i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.
   Zalecana dawka: 1-2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l.
 • ROŚLINY WARZYWNE
  • zalecana dawka: 0,5-1,5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
  • przed zbiorem rolin uprawnych, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastw, uatwienie zbioru.
   Zalecana dawka: 1,5-3,2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
  • po zbiorze rolin uprawnych, przed rozpoczęciem uprawy pożniwnych- zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
   Zalecana dawka: 2-5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.
  • tereny nie użytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe).
   Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
  • likiwidacja ugorów i odłogów.
   Zalecana dawka: 3-5 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody.

MonsantoRoundup®TransEnergy 450 SL jest dostępny w sprzedaży w postaci koncentratu w opakowaniach:

 • a' 1 l
 • a' 5 l
 • a' 20 l
 • a' 200 l

Opakowania Roundupu® TransEnergy 450 SL nie mogą być traktowane jako odpady komunalne i podlegają kaucji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 roku, w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz. U. 04.2002.2078) uprzejmie informujemy, że kaucja na poszczególne środki ochrony roślin firmy Monsanto Polska Sp. z o. o. kształtuje się następująco:

 • Roundup® TransEnergy 450 SL a' 1 l - 2 zł/opak.
 • Roundup® TransEnergy 450 SL a' 5 l - 5 zł/opak.
 • Roundup® TransEnergy 450 SL a' 20 l - 10 zł/opak.
 • Roundup® TransEnergy 450 SL a' 200 l - 10 zł/opak.

MonsantoRoundup®TransEnergy 450 SL to produkt o nowatorskiej formulacji, z wyższą zawartością substancji aktywnej o 25% w porównaniu do standardowej formulacji glifosatu - 360 g/l. Jest to unikalna opatentowana kombinacja składników oparta na soli potasowej i surfaktancie (eteramina).

Roundup®TransEnergy 450 SL posiada wysoce wydajny system przenoszenia kolejnej generacji TransSorbTechnologyII, który gwarantuje wysoką skuteczność i bardzo stabilne działanie glifosatu w różnych warunkach.

Monsanto

Monsanto

Etykieta

Mając na uwadze skuteczne działanie preparatu oraz bezpieczeństwo przy stosowaniu środka jego użytkownika i środowiska, prosimy o zapoznanie się z informacjami na etykiecie opakowania.

Bezpieczeństwo

Roundup® TransEnergy 450 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu, który został dopuszczony do obrotu zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-32/2014 z dnia 04.03.2014 r.

Do pobrania: