Ramrod® Flo 480 SC


Dnia 18 września 2008 roku na posiedzeniu „Standing Committee on the Food Chain and Animal Health” Komisja Europejska podjeła decyzję o nie włączeniu propachloru do aneksu I Dyrektywy 91/414/EEC.

Decyzja Komisji Europejskiej nr 2008/742/EC została opublikowana 19 września 2008 roku i jest dostępna na stronie internetowej:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:251:0039:0040:EN:PDF

Propachlor jest jedną z wielu substancji aktywnych, co do których została podjęta decyzja o nie włączeniu do Aneksu I i z tego powodu została wycofana z rynku.

Decyzja Komisji Europejskiej zawiera także proponowany państwom członkowskim terminarz wycofania rejestracji środków ochrony roślin zawierających propachlor oraz proponowany czas na zużycie tych preparatów:

  • wszystkie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu produktów zawierających propachlor muszą być wycofane do 18 marca 2009 roku (6 miesięcy od czasu opublikowania Decyzji Komisji Europejskiej),
  • zabrania się udzielania jakichkolwiek nowych pozwoleń na wprowadzanie do obrotu preparatów zawierajacych substancję aktywną propachlor,
  • czas na zużycie i wyprzedaż preparatów zawierających propachlor musi być możliwie najkrótszy i nie może trwać dłużej niż do 18 marca 2010 roku,
  • zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej zarówno sprzedaż jak i stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję aktywną propachlor jest niemożliwe i nielegalne po 18 marca 2010 roku.