Lasso® 480 EC


Na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 wszystkie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierajacych alachlor zostały wycofane z dniem 18 czerwca 2007. Tym samym ostateczny termin zastosowania wspomnianych produktów upłynął z dniem 18 czerwca 2008.

W związku z tym stosowanie preparatu Lasso® 480 EC firmy Monsanto lub innych produktów zawierających alachlor po 18 czerwca 2008 jest niezgodne z obowiązującym prawem polskim i unijnym.