Guardian® Max 840 EC


UWAGA! Rozporządzeniem Komisji nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 opublikowano decyzję Komisji Europejskiej w sprawie niezatwierdzania substancji czynnej acetochlor na mocy rozporządzenia nr 1107/2009.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1372/2011, zezwolenia dla państw członkowskich UE zostaną wycofane do 23 czerwca 2012. Jakikolwiek okres karencji przyznany przez państwo członkowskie upływa dnia 23 czerwca 2013.

Guardian® Max 840 EC jest:

 • selektywny dla wszystkich mieszańców kukurydzy,
 • skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów, w tym prosowatych,
 • łatwy w stosowaniu,
 • plonochronny - utrzymuje pole wolne od chwastów w okresie tworzenia sie plonu kukurydzy,
 • bezpieczny dla roślin następczych,
 • szybko rozklada się w glebie i nie ulega bioakumulacji.

To sprawdzony, bezpieczny, selektywny herbicyd do przedwschodowego i powschodowego stosowania w uprawie kukurydzy.

Korzyści

Guardian® Max 840 EC zapewnia:

 • wysoką skuteczność w w walce z chwastami w uprawie kukurydzy,
 • łatwość i prostotę w stosowaniu,
 • plonotwórczość poprzez utrzymywanie bezchwastowego pola w kluczowym okresie tworzenia plonu kukurydzy,
 • bezpieczeństwo dla roślin następczych.

Skład produktu

Zawartość chemiczna substancji aktywnej:
acetochlor 2-chloro-2’-etylo-6’-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid
(związek z grupy chloroacetoanilidów).

Zastosowanie

Guardian® Max 840 EC to najskuteczniejszy środek w walce z szerokim spektrum chwastów do stosowania w okresie tworzenia się plonu kukurydzy. Środek jest pobierany głównie poprzez liścienie, zaś w mniejszym stopniu poprzez korzenie kiełkujących chwastów. Preparat Guardian przemieszcza się jedynie na głębokość 1-3 cm stanowiąc swego rodzaju "filtr" - zaporę dla kiełkujących chwastów.

Guardian® Max 840 EC rozprawia się z następującym wahlarzem chwastów:

 • Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mlecz zwyczajny, palusznik krwawy, portulaka pospolita, psianka czarna, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.
 • Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, kurzyślad polny, mak polny, przytulia czepna, rdest ptasi, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, wyki.

Oprysk Guardian® Max 840 EC powinno następować bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni chwastów).

Dawkowanie

Zalecana dawka to 2-2,5 l/ha lub w mieszaninie ze środkiem Azoprim 50 WP w dawce:

 • Guardian® Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Azoprim 50 WP 1,5-2 kg/ha.
  Mieszanina środka Guardian® Max 840 EC ze środkiem Azoprim 50 WP skuteczniej zwalcza chwasty takie jak gorczyca polna, kurzyślad polny, rzodkiew świrzepa.
  Środek można stosować również po wschodach kukurydzy od fazy pierwszego liścia do fazy 3 liści kukurydzy.


Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha lub w mieszaninie ze środkiem Gesaprim 90 WG w dawce:

 • Guardian® Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Gesaprim 90 WG 06-1 kg/ha.
  Środek można stosować także w tak zwanej „uproszczonej technologii uprawy” po siewie, a przed wschodami kukurydzy, w celu zwalczania chwastów jednorocznych, które skiełkowały w tym czasie.

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha lub w mieszaninie ze środkiem Roundup® Max 680 SG w dawce:

 • Guardian® Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup® Max 680 SG 1-1,5 kg/ha.

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha lub w mieszaninie ze środkiem Roundup® Energy 450 SL w dawce:

 • Guardian® Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup® Energy 450 SL 1-2 l/ha.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Dostępne opakowania

MonsantoGuardian® Max 840 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu, który dostępny jest na rynku w opakowaniach:

 • a 5 l
 • a 20 l

Opakowania Guardianu® Max 840 EC nie mogą być traktowane jako odpady komunalne i podlegają kaucji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 roku, w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz. U. 04.2002.2078) uprzejmie informujemy, że kaucja na poszczególne środki ochrony roślin firmy Monsanto Polska Sp. z o. o. kształtują się następująco:

 • Guardian® Max 840 EC a' 5 l - 5 zł/opak.
 • Guardian® Max 840 EC a' 20 l - 10 zł/opak.

UWAGA!
Rozporządzeniem Komisji nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 opublikowano decyzję Komisji Europejskiej w sprawie niezatwierdzania substancji czynnej acetochlor na mocy rozporządzenia nr 1107/2009.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1372/2011, zezwolenia dla państw członkowskich UE zostaną wycofane do 23 czerwca 2012. Jakikolwiek okres karencji przyznany przez państwo członkowskie upływa dnia 23 czerwca 2013.

Dla Polski terminy wycofania preparatu Guardian Max 840 EC - zawierającego acetochlor - określone zostały przez Ministra Rolnictwa w Decyzji nr R-3/2012u z dnia 18 czerwca 2012r.
Produkt wprowadzony do obrotu przed datą cofnięcia ważności zezwolenia:

 • może pozostawać w sprzedaży i dystrybucji przez okres 6 miesięcy od daty cofnięcia ważności zezwolenia;
 • po upływie ww. 6 miesięcy, dodatkowy okres przechowywania, stosowania lub unieszkodliwienia przez ostatecznego użytkownika upływa najpóźniej w dniu 23 czerwca 2013 r.

Etykieta

Mając na uwadze skuteczne działanie preparatu oraz bezpieczeństwo przy stosowaniu środka jego użytkownika i środowiska, prosimy o zapoznanie się z informacjami na etykiecie opakowania.

Bezpieczeństwo

Guardian® MAX 840 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu, który został dopuszczony do obrotu zogdnie z Zezwolenie MRiGŻ Nr 421/98 z dnia z dnia 25.11.1998 r. Zmienione decyzją MRiRW Nr R-28/2002/p z dnia 12.11.2002 r., decyzją MRiRW Nr R-145/2004o z dnia 25.03.2004 r., decyzją MRiRW Nr R - 4/2005 z dnia 11.03.2005 r. oraz decyzją MRiRW Nr 2/2005 z dnia 05.04.2005 r.

Do pobrania: