Guardian® CompleteMix 664 SE


UWAGA! Rozporządzeniem Komisji nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 opublikowano decyzję Komisji Europejskiej w sprawie niezatwierdzania substancji czynnej acetochlor na mocy rozporządzenia nr 1107/2009. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1372/2011, zezwolenia dla państw członkowskich UE zostaną wycofane do 23 czerwca 2012. Jakikolwiek okres karencji przyznany przez państwo członkowskie upływa dnia 23 czerwca 2013.

Wiosną 2009 roku pojawił się w naszej ofercie nowe kompletne rozwiązanie w ochronie kukurydzy przed chwastami - herbicyd Guardian® CompleteMix 664 SE.

Zarejestrowany w tym roku Guardian® CompleteMix 664 SE jest pierwszym na rynku polskim preparatem zawierającym dwie substancje aktywne: acetochlor (450 g/h) i terbutyloazynę (214 g/l).

Jest to herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów w kukurydzy przedwschodowo lub powschodowo od fazy pierwszego liścia do 3 liścia kukurydzy. Preparat ten działa również doglebowo - najskuteczniej w warunkach prawidłowej wilgotności i starannej uprawy (bez grud).

Środek ten pobierany jest przede wszystkim przez liścienie oraz korzenie kiełkujących chwastów. Preparat zwalcza skutecznie zarówno jednoroczne chwasty jednoliścienne jak i dwuliścienne. Wrażliwe gatunki chwastów to głównie: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest, szarłat szorstki.

Zalecana dawka stosowania: 3,5l/ha.

Dzięki zawartości seifnera preparat Guardian® CompleteMix 664 SE jest preparatem maksymalnie bezpiecznym dla mieszańców kukurydzy i dla upraw następczych.


Monsanto


Skład i dawkowanie prepeparatu:

Acetochlor 450g/l + terbutyloazyna 214g/l.

Dawka: 3,5l/ha.

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

Guardian® CompleteMix 664 SE występuje w formie zawiesinoemulsji, stosowanej doglebowo lub nalistnie. Preparat pobierany jest przez liście oraz korzeniekiełkujących chwastów. Prepeparat zwalcza skutecznie jednoroczne chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.

Po siewie, przedwschodowo

Metoda ta zalecana jest przy odpowiedniej wilgotności gleby lub przed spodziewanym deszczem.

Wysiew kukurydzy w dobrze uprawioną glebą. Oprysk herbicydem Guardian® CompleteMix 664 SE możliwie jak najszybciej po siewie, przed wschodami kukurydzy.

Uwaga!
Metoda ta zalecana jest przy kukurydzy uprawianej w plonie głównym. Dla zapewnienia odpowiedniego zapasu wody w lebie, w terminie siewu kukurydzy (20 kwietnia - 5 maja) nie należy wykonywać zabiegów uprawowych zbyt późno, najlepiej wczesną wiosną przeprowadzac włókowanie i uprawę przedsiewną.

Oprysk herbicydem Guardian®CompleteMix 664 SE bezpośrednio po siewie kukurydzy na wilgotną glebę, gwarantuje wysoką skuteczność zabiegu.

Powschodowo

Zabieg można wykonywać po wschodach kukurydzy, od fazy pierwszego liścia do fazy trzech liści kukurydzy włącznie.

MonsantoGuardian® CompleteMix 664 SE jest dostępny w sprzedaży w postaci zawiesinoemulsji w opakowaniach:

 • a' 5 l
 • a' 20 l

Opakowania Guardian® CompleteMix 664 SE nie mogą być traktowane jako odpady komunalne i podlegają kaucji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 roku, w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych (Dz. U. 04.2002.2078).

UWAGA!
Rozporządzeniem Komisji nr 1372/2011 z dnia 21 grudnia 2011 opublikowano decyzję Komisji Europejskiej w sprawie niezatwierdzania substancji czynnej acetochlor na mocy rozporządzenia nr 1107/2009.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1372/2011, zezwolenia dla państw członkowskich UE zostaną wycofane do 23 czerwca 2012. Jakikolwiek okres karencji przyznany przez państwo członkowskie upływa dnia 23 czerwca 2013.

Dla Polski terminy wycofania preparatu Guardian CompleteMix 664 SE - zawierającego acetochlor - określone zostały przez Ministra Rolnictwa w Decyzji nr R-4/2012u z dnia 18 czerwca 2012 r.
Produkt wprowadzony do obrotu przed datą cofnięcia ważności zezwolenia:

 • może pozostawać w sprzedaży i dystrybucji przez okres 6 miesięcy od daty cofnięcia ważności zezwolenia,
 • po upływie ww. 6 miesięcy, dodatkowy okres przechowywania, stosowania lub unieszkodliwienia przez ostatecznego użytkownika upływa najpóźniej w dniu 23 czerwca 2013r.

Guardian® CompleteMix 664 SE to:

 • kompletne rozwiązanie w ochronie kukurydzy przed chwastami,
 • pierwszy na polskim rynku preparat zawierający dwie substancje aktywne: acetochlor i terbutyloazynę,
 • skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych i prosowatych,
 • utrzymuje pole wolne od chwastów od momentu zastosowania do zbioru,
 • szybko rozkłada się w glebie,
 • maksymanie bezpieczny dla mieszańców kukurydzy i dla upraw następczych, dzieki zawartości seifnera,
 • łatwy w stosowaniu.

Do pobrania: