Rozwój rolnictwa


Rozwój rolnictwa

Co oznacza zrównoważone rolnictwo? Czy słyszeliście, że do 2050 roku na ziemi będzie 9 miliardów ludzi? Czy rolnictwo jest trwałe? Czy można produkować więcej żywności, zużywając mniej zasobów naturalnych?


Dlaczego rolnictwo należy udoskonalać i rozwijać?

Ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na produkcję żywności, z powodu przyrostu naturalnego ludności na świecie.
Ważne jest, aby pamiętać: świat nie tylko potrzebuje więcej pożywienia, ale i lepszej jakości jedzenia. Należy znaleźć takie sposoby, aby proces produkcji żywności stał się bardziej efektywny i dostosowany do naszych potrzeb środowiskowych, tak by rolnicy zużywali mniej wody i mniej zasobów naturalnych w tym gleby a także mniej używali nawozów i pestycydów.

Trwa wielka debata, jak rolnictwo powinno działać, a my to rozumiemy. Rolnictwo ma wpływ na nas wszystkich bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednio przez żywność i pośrednio poprzez jego wpływ na środowisko, poprzez wykorzystanie globalnych zasobów naturalnych i gospodarki .

Co robi Monsanto by w tym pomóc?

Jesteśmy firmą, która dąży do rozwoju bardziej zrównoważonego rolnictwa. To jest nasz cel, aby współpracować z rolnikami, naukowcami i społeczeństwem i znaleźć rozwiązania, aby osiągnąć etap bardziej zrównoważone rolnictwa

Nasze zaangażowanie

W 2008 r. Monsanto ogłosiło Inicjatywę Zrównoważonej Wydajności (SYI). Od tego czasu zobowiązanie do dążenia do osiągnięcia zrównoważonego rolnictwa  stało się wizją Monsanto i strategicznym celem. 

W Monsanto skupiamy się na znalezieniu rozwiązań problemów występujacych w rolnictwie, ale dziś wiemy, że nie możemy koncentrować się tylko na obecnych przeszkodach, bo byłoby to krótkowzroczne. Patrzymy w przyszłość i pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek. Przy wspólpracy naszych pracowników i bazując na solidnej platformie działu badań rozwoju koncentrujemy się na produkcji bardziej oszczędnych technologii i poprawy jakości życia. Nasze zobowiązania przy tworzeniu bardziej zrównoważonego rolnictwa sa następujące. Monsanto ustaliło ambitne cele w zakresie poprawy rolnictwa w trzech obszarach: zwiększenie produkcji, większej oszczędności oraz poprawy jakości życia . (Producing more, Conserving more and Improving lives.)

Jak to robimy?
Kiedy patrzymy na wyzwania związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na żywność, na paliwo i odzież na naszej planecie, to nie widzimy jednej odpowiedzi. Widzimy setki możliwości.

Jesteśmy najbardziej znani z naszych osiągnięć w dziedzinie biotechnologii od 1996 r. Rolnicy wykorzystują nasze nasiona do zwiększenia wydajności upraw, takich jak: kukurydza, soja czy bawełna. Ale biotechnologia to tylko część tego, co robimy.

Pięć obszarów w których pracujemy

Oprócz biotechnologii możemy również korzystać z innych innowacji dla poprawy rolnictwa. Jednym z nich jest opracowanie nowych sposobów na poprawę tradycyjnej hodowli roślin. Inne ulepszenia są realizowane poprzez rozwiązania w agronomii np. w dziedzinach chemii, biologii i nowych urządzeń technologicznych.

Co stymuluje nasze podejście

Wierzymy, że nasza praca polega na analizowaniu problemów i wyzwań rolnictwa oraz wykorzystywaniu ludzkich innowacyjności w celu znalezienia rozwiązań. Czasami te innowacje mają formę postępów naukowych, takich jak wyselekcjonowanie cechy odporności na szkodniki w nasionach kukurydzy, soi i nasionach bawełny oraz, jak w przypadku nasionach warzyw hodowanych, w celu zwiększenia ich wartości odżywczych.

System Rolnictwa Precyzyjnego, umożliwia rolnikom dostosowanie sposobów siewu i nawożenia precyzyjnie do 1 metra kwadratowego w głąb. Wszystkie one stanowią postęp w walce z zaspokojeniem zapotrzebowania na żywności przy ograniczonych zasobach gruntów rolnych i nieograniczonych zasobach ludzkiej wyobraźni.