Zbiory rzepaku 2007- Doświadczenia polowe Monsanto

2007-08-07

MonsantoTegoroczne żniwa rzepaku rozpoczęły się wcześniej niż rok temu i w całym kraju zbiory w systemie jednoetapowym zaczęto od 14 lipca. Upalny przebieg pogody w połowie lipca sprzyjał szybkiemu dosychaniu ziarna i umożliwił sprawne przeprowadzenie zbioru. Nieco niższe plony w stosunku do lat poprzednich oraz optymalna faza dojrzałości ziarna sprawiły, że żniwa zostały zakończone w ciagu 2 tygodni w całym kraju. Ciepła i długa jesień sprzyjała rozwojowi rzepaku. Podczas zimy wegetacja praktycznie nie ustała i nie obserwowano strat w obsadzie roślin z powodu wymarznięć.

W całym kraju początek kwitnienia rzepaku ozimego rozpoczął się już w połowie kwietnia (około 10 do 14 dni wcześniej niż zwykle). Na przełomie kwietnia i maja przez Polskę przeszła fala przymrozków, a nawet mrozów ( do -9°C). Na skutek wpływu czynników stresowych - suszy i ujemnych temperatur pojawiły się straty w ogólnej liczbie łuszczyn. Opady deszczu w maju poprawiły bilans wodny, a przebieg pogody w następnych miesiącach sprzyjał budowie plonu.

Wskutek bardzo łagodnej zimy wystapiło silniejsze niż zazwyczaj porażenie roślin chorobami grzybowymi, zwłaszcza po majowych opadach.

Tegoroczne zbiory odmian rzepaku z poletek doświadczalnych dały średni plon 41,66dt/ha przy wilgotności 9%. Plon ten jest niższy od ubiegłorocznego o 4,7% ( ‘05/06 - 43,7dt/ha). Porównując wyniki plonowania w różnych rejonach kraju, najwyższe plony uzykano w rejonie Pomorza i Kujaw – 43,41dt/ha, na Dolnym Śląsku – 43,07dt/ha, a najniższe w rejonie południowo-wschodnim – średnio: 36,35dt/ha. Analiza wyników w skali kraju pokazała, ze odmiana Californium plonowała na poziomie 41,86dt/ha, czym potwierdziła pewność plonowania i doskonałe dopasowanie do różnych typów gleb i zmiennych warunków pogodowych.

Najwyższe plony uzyskano dla odmiany populacyjnej Catalina* – 44,06dt/ha, oraz odmian mieszańcowych: CWH 077** – 43,66dt/ha, Extend – 43,57dt/ha. Ponadto bardzo wysoko plonowały odmiany populacyjne: Cabriolet – 43,10dt/ha, Casoar – 42,55dt/ha i Castille – 41,57dt/ha. Do doświadczenia włączone były odmiany porównawcze: ES Saphir oraz Winner, których plony wyniosły odpowiednio: 40,97dt/ha i 38,22dt/ha. Dla ułatwienia porównania, zbudowano teoretyczny wzorzec bedący średnią z plonów odmian Californium, ES Saphir i Winner, a wyniki zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Plon rzepaku - dt/ha i % wzorca, przy wilgotności 9%. Doświadczenia polowe Monsanto Polska 2006/07.

dt/ha %
Średni plon: 41,66 103
Plon wzorca: 40,35 100
Odmiana:
1. CALIFORNIUM 41,86 104
2. CASTILLE 41,57 103
3. CASOAR 42,55 105
4. CATALINA 44,06 109
5. CABRIOLET 43,07 107
6. EXTEND 43,57 108
7. CWH 077 43,66 108
8. ES SAPHIR 40,97 102
9. WINNER 38,22 95


Tab.2 Najlepiej plonujące odmiany w poszczególnych regionach kraju


Region Odmiana (dt/ha)
Dolny Śląsk

CWH 077 – 46,70
EXTEND – 45,63
CABRIOLET – 44,63
CATALINA – 44,58

Wielkopolska

CATALINA – 45,38
CWH 077 – 45,25
CASOAR – 45,03
CASTILLE – 44,17

Pomorze i Kujawy

CATALINA – 46,49
EXTEND – 45,37
CASTILLE – 44,96

Pas północny

CATALINA – 47,49
CASOAR – 46,10
EXTEND – 45,24
CASTILLE – 45,08

Południowy- Wschód

CASOAR - 39,89
CASTILLE - 39,47
CABRIOLET - 39,30*odmiana wpisana do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)
**odmiana w ostatnim roku badań rejestrowych COBORU
wszystkie pozostałe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Odmian

« wróć do listy aktualności