Najnowsze wyniki ze zbiorów kukurydzy DEKALB

2011-10-28

Najnowsze wyniki ze zbiorów kukurydzy DEKALB 2011!

Na dzień 26.10. 2011 zostało zebranych większość doświadczeń polowych Monsanto na terenie całego kraju.

W tym roku przebieg pogody oprócz przymrozków wiosennych, które wystąpiły na początku maja był optymalny dla uprawy kukurydzy w Polsce.

Rozkład opadów był również bardzo korzystny w trakcie całego okresu wegetacji.

Słoneczny i ciepły wrzesień umożliwił szybkie dojrzewanie kukurydzy co wpłynęło na niższy niż w ubiegłym roku poziom wilgotności zbieranego ziarna.

W systemie doświadczeń polowych prowadzonych przez Monsanto Polska w całym kraju uzyskano rekordowe wyniki plonowania odmian i stosunkowo niski poziom wilgotności w czasie zbiorów.

Poniżej przedstawiamy najwyższe osiągnięte plony i poziom wilgotności poszczególnych odmian w grupach wczesności oraz ich średnie plony ze wszystkich zebranych do tej pory doświadczeń.

W grupie FAO 190-230 do tej pory najwyższe plony, przy przeliczeniu na 15% wilgotności wyniosły 14,0t/ha suchego ziarna.

NOWOŚĆ 2011 odmiana DKC2787, FAO 200 – najwyższy plon osiągnęła w okolicach Wrocławia 13,6t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 21% .

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 10,8t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 27,8% .

Sprawdzona odmiana DKC2971, FAO 220 - 14t/ha suchego ziarna przy wilgotności 23%, plon zebrany w okolicach Wrocławia.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 11,7t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 28,7%.

NOWOŚĆ 2011 odmiana DKC3094, FAO 220 - 13,7t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 21%, zebrano w gospodarstwie w okolicach Wrocławia.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 11,5t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 26,9% .

NOWOŚĆ 2012 odmiana DKC 3016, FAO 230, najwyższy plon 13,2t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 32% został zebrany na doświadczeniu w okolicach Płocka.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 11,7t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 29,1% .

W grupie FAO 240 najwyższe plony, przy przeliczeniu na 15% wilgotności wyniosły 14,3t/ha suchego ziarna.

NOWOŚĆ 2012 odmiana DKC3203, FAO 240. Odmiana osiągnęła najwyższy plon 14,3t/ha suchego ziarna (okolice Strzelina) przy wilgotności 23%, bardzo wysoki plon osiągnęła również w okolicach Łańcuta - 13,5t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 24% .

Średnie plony tej odmiany w lokalizacjach położonych:

  • w woj. wielkopolskim i kujawsko-pomorskim wyniosły 11,8t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 28,2%,
  • w pasie centralnym: woj. mazowieckie, łódzkie - 11,2t/ha suchego ziarna, przy przy średniej wilgotności 24,9%,
  • w pasie południowym: 13,1t/ha suchego ziarna, przy przy średniej wilgotności 23,8% .

NOWOŚĆ 2012 odmiana DKC3307, FAO 240: bardzo wysoki plon - 14,4t/ha suchego ziarna przy wilgotności 26% został zebrany w gospodarstwie okolicach Strzelina.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 11,9t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 27,7% .

Odmiana sprawdzona DKC2960, FAO 240 - 13,9t/ha suchego ziarna (okolice Strzelina), przy wilgotności 23% .

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 11,3t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 25,7% .

W grupie FAO 250-290 odnotowano rekordowe plony, przy przeliczeniu na 15% wilgotności wyniosły 15,3t/ha suchego ziarna.

Nowość 2011 odmiana DKC3398, FAO 250-260 bardzo wysoki plon 15,3t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 25% został zebrany na doświadczeniach w okolicach Strzelina.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 12,4t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 26,4% .

Nowość 2011 odmiana DKC 3790, FAO 260: rekordowe wysokie plony tej odmiany - 15,3t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 27% zostały skoszone w gospodarstwie w okolicach Opola.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 12,9t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 23,6% .

Odmiana sprawdzona DKC3420, FAO 260, plon w wysokości 14,8t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 22% został zebrany w okolicach Wrocławia.

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 12,1t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 24,1% .

Nowość 2011 odmiana DKC3795, FAO 270 najwyższe plony tej odmiany zostały zebrane koło Tarnowa - 14,1t/ha suchego ziarna, przy wilgotności 19% oraz Wrocławia - 13,8t/ha suchego ziarna przy wilgotności 24% .

Średni plon tej odmiany we wszystkich lokalizacjach wyniósł 13,2t/ha suchego ziarna, przy średniej wilgotności 26,3% .

Po zakończeniu zbiorów z pozostałych pól, informacje na temat końcowych zbiorów z doświadczeń polowych oraz doświadczeń demonstracyjnych zostaną uaktualnione na naszej stronie internetowej.

« wróć do listy aktualności