Monsanto składa odwołanie na decyzję sądu pierwszej instancji w zakresie zakazu uprawy kukurydzy MON810 w Niemczech

2009-05-08

Firma Monsanto oświadcza, że nie było podstaw prawnych do wprowadzenia zakazu uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech, zatem nie zgadza się ze wstępną decyzją sądu administracyjnego w Brunschweigu. Oczekujemy, że sprawa zostanie oceniona merytorycznie, biorąc pod uwagę powszechnie dostępną wiedzę naukową w zakresie bezpieczeństwa dopuszczonej do uprawy kukurydzy MON 810. Monsanto przygotowuje odwołanie od aktualnej decyzji sądu. Arbitralny zakaz uprawy kukurydzy MON 810 ogłoszony przez Ministera Aigner nie został oparty na dostatecznych podstawach naukowych, które uzasadniałyby jego zastosowanie. Mając to na uwadze Monsanto podejmie wszelkie niezbędne kroki prawne, aby niezgodny z prawem zakaz został wycofany.

Orzeczenie sądu jest ciosem wymierzonym w wolność wyboru niemieckich rolników, ograniczającym im dostęp do nowych technologii, pozwalających na bardziej zrównoważoną produkcję rolniczą. Wkład kukurydzy MON 810 w zrównoważone rolnictwo to konkretne ekonomiczne, środowiskowe i jakościowe korzyści: zwiększone plony i zwiększone dochody rolników; mniej oprysków insektycydami i wyższa, jakość produkowanego ziarna poprzez mniejszą zawartość szkodliwych dla zdrowia mikotoksyn.

Kukurydza MON 810 jest legalnie zatwierdzona do uprawy oraz obrotu i stosowania w Unii Europejskiej. Odpowiednie urzędy kontrolne na całym świecie, w tym Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, również Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Artykułów Spożywczych (BVL), wielokrotnie potwierdzały bezpieczeństwo kukurydzy MON 810.

Unijne zezwolenie dla kukurydzy MON 810 do uprawy, importu oraz przetwarzania, jako żywność i pasze nie jest objęte zakazem. Niemiecki zakaz nie ma wpływu na wykorzystanie i obrót kukurydzą MON 810 w żadnym innym kraju członkowskim, czy poza wspólnotą.

Ze zdziwieniem obserwujemy fakt, że Niemcy chcą być postrzegane, jako kraj, który nie wykorzystuje wszelkich dostępnych środków wpływających na wzrost zrównoważonej produkcji żywności, szczególnie w dobie światowego kryzysu.

Monsanto nadal będzie wspierać rolników w ich wolnym prawie wyboru technologii stosowanych w rolnictwie, spośród dostępnych, zatwierdzonych i bezpiecznych technologii zrównoważonej produkcji rolniczej. Miliony rolników na całym świecie uprawia kukurydzę MON 810 przez ponad dekadę, na powierzchni ponad 31 mln ha, a jej bezpieczeństwo i płynące z uprawy korzyści zostały wielokrotnie potwierdzone w praktyce.

« wróć do listy aktualności