Monsanto podjęło kroki prawne w związku z zakazem uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 w Niemczech

2009-04-27

Monsanto Europe S.A. podjęło kroki prawne w związku z wprowadzeniem arbitralnego zakazu uprawy kukurydzy MON 810 w Niemczech kierując skargę do sądu administracyjnego w Braunschweig.

14 kwietnia 2009 roku niemiecka minister ds. rolnictwa Isle Aigner ogłosiła wprowadzenie zakazu komercyjnej uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 w Niemczech.

Firma Monsanto po zapoznaniu się z przedstawionych przez władze niemieckie danymi, stanowiącymi podstawę do wprowadzenia zakazu, natychmiast podjęła odpowiednie kroki prawne przeciwko bezprawnemu zakazowi.

Kukurydza MON 810 została zatwierdzona do uprawy oraz obrotu i stosowania w Unii Europejskiej w dniu 22 kwietnia 1998 roku. Czasowe zawieszenie zezwolenia zainicjowane w ostatnim czasie przez kilka państw członkowskich Unii Europejskiej zostało oparte na tzw. „klauzuli bezpieczeństwa”, która wymaga przedstawienia nowych wyników badań naukowych, mogących podważyć bezpieczeństwo produktów genetycznie zmodyfikowanych. W tym przypadku brak jakichkolwiek podstaw merytorycznych do powołania się na klauzulę stanowi poważne nadużycie, ponieważ nie przedstawiono żadnych nowych danych naukowych, które mogłyby stanowić uzasadnienie jej zastosowania. Badania, do których odniosła się pani Minister Aigner nie przedstawiają żadnych nowych danych naukowych, które wcześniej nie byłyby oceniane przez odpowiednie urzędy, które potwierdziły bezpieczeństwo kukurydzy MON 810.

Odpowiednie urzędy kontrolne na całym świecie, w tym Unii Europejskiej, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, również Niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Artykułów Spożywczych (BVL), wielokrotnie potwierdzały bezpieczeństwo kukurydzy MON 810.

Unijne zezwolenie dla kukurydzy MON 810 do uprawy, importu oraz przetwarzania jako żywność i pasze nie jest objęte zakazem. Zakaz nie ma wpływu na wykorzystanie i obrót kukurydzą MON 810 w żadnym innym kraju członkowskim, czy poza wspólnotą.

Odmiany kukurydzy MON 810 spełniają oczekiwania zrównoważonej produkcji rolniczej dostarczając niepodważalnych korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz jakościowych poprzez: wzrost plonowania, zwiększenie dochodów rolników, zmniejszenie ilości stosowanych insektycydów, podwyższenie jakości plonów bez pozostałości niebezpiecznych mikotoksyn.

Firma Monsanto będąc przekonana o bezpieczeństwie produkowanych technologii podejmie wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić rolnikom swobodny dostęp do swoich technologii. Podejmowanie takich politycznych decyzji szkodzi nie tylko interesom firmy, ale całemu europejskiemu rolnictwu.

Miliony rolników na całym świecie uprawia kukurydzę MON 810 przez ponad dekadę, na powierzchni ponad 31 mln ha, a jej bezpieczeństwo i płynące z uprawy korzyści zostały wielokrotnie potwierdzone.

« wróć do listy aktualności