Apyros - KONKURS AUTO

2011-04-04

MonsantoMasz ochotę w wybranym przez siebie tygodniu sierpnia stać się użytkownikiem auta typu SUV? Weź udział w organizowanym przez nas konkursie!


Zasady „KONKURSU Apyros AUTO”

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 21 lat, które zakupią i zastosują co najmniej 53 g Apyrosu 75 WG (1 opakowanie) w okresie od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 15 maja 2011 r. oraz zachowają paragon fiskalny lub fakturę potwierdzające ich zakup, jak również dokonają zgłoszenia w Konkursie zgodnie z poniżej opisanym sposobem:

w okresie od 4 kwietnia 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) prześlą prawidłowo wypełnione zgłoszenie zawierające następujące elementy:

  • uzasadnienie, dlaczego Uczestnik stosuje preparat Apyros;
  • dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta), adres e-mail, numer telefonu;
  • zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z Konkursem w następującym brzmieniu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z konkursem Apyros Auto przez Monsanto Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, 02-672 Warszawa. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.”;
  • oświadczenie, że Uczestnik jest autorem uzasadnienia;
  • podpis Uczestnika – w przypadku Zgłoszenia przesyłanego pocztą.

Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która przyśle najbardziej interesujące uzasadnienie, dlaczego stosuje Apyros. Pod uwagę będą brane również, oprócz warunków formalnych, poprawność merytoryczna i językowa wypowiedzi.

Poniżej regulamin konkursu.

regulamin_konkursu_apyros_auto.pdf

« wróć do listy aktualności