APYROS - konkurs

2011-03-25

Monsanto„KONKURS Apyros OŚWIADCZENIE”

Wypełnij kupon promocyjny i wygraj wysokiej jakości rękawice robocze Ansell Neox 09-924!

Wytworzone z najlepszego rodzaju neoprenu rękawice stanowią doskonałą ochronę przed szeroką gamą chemikaliów i odpowiednią ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi.

Zasady „KONKURSU Apyros OŚWIADCZENIE”

 • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, a także osoby, które ukończyły 13 lat za zgodą opiekunów/przedstawicieli ustawowych.
 • W Konkursie może wziąć udział każda osoba, o której mowa powyżej, która spełni następujące warunki: w okresie od 25 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) wyśle na adres Koordynatora - Martis S.A. skrytka pocztowa 187, UP Warszawa 4, prawidłowo wypełniony kupon promocyjny zawierający:
  • oświadczenie, że stosuje Apyros wraz ze wspomagaczem;
  • dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
  • zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych na cele związane z Konkursem;
  • podpis Uczestnika.
 • Zgłoszenie powinno być dokonane na kuponie promocyjnym, który dostępny będzie w następujących tytułach prasowych: Farmer 6/2011, Top Agrar 5/2011, Tygodnik Rolniczy 11/2011 oraz na stronie internetowej www.monsanto.pl. Dopuszcza się stosowanie kserokopii kuponu promocyjnego, pod warunkiem, że będzie on oryginalnie wypełniony i podpisany przez Uczestnika.

Poniżej regulamin konkursu i druk oświadczenia.

apyros_2011_statement.pdf

microsoft_word_-_regulamin_-_apyros_oswiadczenie.pdf

« wróć do listy aktualności