System Zbiórki Opakowań PSOR


System Zbiórki Opakowań - dawniej System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin PSOR, funkcjonuje od 2004 roku jako inicjatywa producentów i importerów środków ochrony roślin. System zapewnia skuteczną oraz bezpieczną dla środowiska i ludzi zbiórkę i zagospodarowanie opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz opakowań po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie. Monsanto Polska Sp. z o.o. jest aktywnym uczestnikiem tego systemu.

 

Więcej informacji na stronie: www.systempsor.pl

oraz na kanale YouTube: www.youtube.com/watch?v=ZiL9jHReChY